TŘI NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

              Jak probíhá první schůzka?

              Co si vzít s sebou?

 

Vezměte všechny důležité listiny a dokumenty, které máte. Cenné listiny postačí v kopiích. První schůzky se nemusíte nijak obávat. Povíte nám, co vás trápí. Předložíte písemné dokumenty a my se vám pokusíme poradit, jak dále postupovat.

              Mám se předem objednat?

              Kdy je vhodné přijít?

 

Ano, zavolejte co nejdříve na telefonní číslo +420 606 789 717. Schůzku u advokáta je vždy dobré si předem domluvit, neboť advokát nemusí být ve své kanceláři vždy k dispozici. Mnohdy je nutné dodržet nejrůznější lhůty (2 měsíce pro podání správní žaloby, 3 roky pro promlčení a jiné), a proto je vhodné schůzku neodkládat a problém řešit včas.

             Kolik to stojí?

             Musím si vzít hotovost?

 

První schůzka je zpoplatněna částkou 1.000 Kč za hodinu. Není nutné ovšem platit v hotovosti. Vystavíme vám fakturu se čtrnáctidenní splatností. Poskytnutí dalších právních služeb (sepsání smlouvy, zastoupení u soudu a jiné) pak budou naceněny přímo na první schůzce. O cenách se dočtete více v ceníku.

512

SPOKOJENÝCH KLIENTŮ

692

VYMOŽENÝCH POHLEDÁVEK

61

TRESTNÍCH OBHAJOb

DALŠÍ OTÁZKY

Právník, anebo advokát?

 

Právník je v podstatě každý, kdo vystudoval právnickou fakultu. Může jít o podnikového právníka, patentového zástupce, soudce, státního zástupce nebo notáře. Advokát je naopak právník, který se specializuje na právní rady lidem a zastupování před soudem. Rozhodně tedy vždy vyhledejte advokáta. Seznam advokátů vede Česká advokátní komora.

 

Ověřuje advokát podpisy?

 

Ano, u většiny listin můžeme ověřit váš podpis za poplatek ve výši 30 Kč. Nezaplatíte tedy více než na poště.

Kolik stojí advokátní úschova?

 

Cena advokátní úschovy u náš běžně činí 4.000 Kč. Doporučujeme ji využít, když převádíte větší obnos peněz, zejména při prodeji nemovitosti. Advokátní úschova poskytuje stejně jako soudní úschova vyšší míru právní jistoty než úschova u realitních makléřů.

 

Jak se řeší spory se svým advokátem?

 

V případě sporu advokáta se svým klientem, který je zároveň spotřebitelem, se spotřebitel může obrátit na věcně příslušný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora.

Je advokát vázán mlčenlivostí?

 

Vztah s advokátem je velmi důvěrný. Je vázán povinností mlčenlivosti, takže se mu můžete se vším svěřit, aby vám co nejlépe poradil. Advokát nemůže být stejně jako kněz vyslýchán orgány činnými v trestním řízení, takže informace nelze nijak zneužít proti vám.

 

Co když mi advokát způsobí škodu?

 

Každý advokát, nikoli ovšem každý právník, musí být pojištěn. Na webu České advokátní komory si ověřte, zda skutečně jednáte s advokátem.

CENÍK

První návštěva u advokáta

 

První schůzka je zpoplatněna částkou 1.000 Kč za hodinu. V rámci první schůzky vám navrhneme další vhodný postup ve vaší věci a zároveň vám poskytnutí dalších právních služeb předem naceníme. Můžete se tak rozhodnout, zda o naše služby budete mít zájem.

 

Smluvní odměna

 

Za poskytování právních služeb si zpravidla účtujeme tzv. úkonovou odměnu. Ta se účtuje za provedení úkonu právní služby. Jednotlivé úkony právní služby jsou zakotveny v ustanovení § 11 advokátního tarifu, který naleznete zde. Jedná se např. o sepsání žaloby, předžalobní výzvy či odvolání, hodinovou ústní konzultaci, zastupování před soudem nebo správním orgánem a podobně.

 

Cena za jeden úkon právní služby je stanovena od 1.500 Kč. Konkrétní výši si s vámi dohodneme předem. Orientační ceny za úkon právní služby naleznete pro konkrétní právní služby v sekci Právní služby.

 

Způsob úhrady a splatnost

 

Můžete si zvolit způsob platby, který vám vyhovuje. Hotovost přijimáme v sídle naší kanceláře. Preferujete-li bezhotovostní platbu, je možné platit převodem na účet č. 2601024904/2010, vedený u Fio banky, a.s., nebo na účet č. 115-7052380297/0100, ve vedený u Komerční banky, a.s., na základě faktury se čtrnáctidenní splatností, kterou vám vystavíme. Platby platebními kartami neumožňujeme.

Proplacení nákladů protistranou

 

Důležité je vědět, že v případě výhry soudního sporu máte právo, aby vám vzniklé náklady na advokáta byly proplaceny protistranou. V konečném důsledku by vás důvodné uplatňování vašich práv nemělo nic stát. Toto pravidlo však platí pouze tehdy, jste-li zastoupeni advokátem, nikoli jakýmkoli právníkem. Dejte si prosím pozor, aby vás skutečně zastupoval advokát. U nás se nemusíte ničeho obávat. Všichni naši právníci jsou advokáti a advokátní koncipienti zapsaní u České advokátní komory. Můžeme se také dohodnou na nižší odměně s tím, že část odměny nám bude proplacena až v případě výhry soudního sporu.

 

Pro podnikatele, obce a školy

 

Nabízíme rovněž poskytování právních služeb za paušální odměnu, což je vhodné pro klienty, kteří využívají právní služby pravidelně. Může se jednat o živnostníky, obchodní korporace, družstva, školy či obce a města. Těmto klientům je nabízena možnost hradit právní služby pevnou paušální částkou, placenou zpravidla měsíčně. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány dohodnuté právní služby. Výhoda paušální odměny je pro klienta především v předvídatelných výdajích za poskytované právní služby.

 

Pro podnikatele, obce a školy poskytujeme také služby pověřence pro ochranu osobních údajů.

Spravedlnost bez síly je bezmocná.

 

Síla bez spravedlnosti tyranská.

 

My dáváme spravedlnost i sílu.

Kontakt

Vít Křížka © 2016-2021 Všechna práva vyhrazena.

Palác Padowetz

Bašty 413/2

602 00  BRNO

 

+420 606 789 717

 

advokat@kklegal.cz