CO PŘINESE GDPR?

Nové evropské nařízení umožňuje občanům lépe kontrolovat své osobní údaje a zavádí také některá nová práva, např. právo být zapomenut. Pro některé správce, zejména obce a úřady, se zavádí také celá řada nových povinností. Každá obec bude muset mít od 25. května 2018 nezávislého pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude za správu dat odpovídat. Jako svého pověřence si můžete zvolit naši advokátní kancelář, anebo můžete využít našeho školení, na kterém se dozvíte o všech povinnostech vyplývajících z nové právní úpravy. GDPR navíc zavádí několikanásobně vyšší pokuty, než jsme doposud byli zvyklí. Jejich maximální výše je 20.000.000 eur nebo 4 % z ročního obratu správce.

POVĚŘENEC DPO

Obec musí jmenovat pověřence,

který bude zodpovědný za dodržování GDPR.

DATOVÁ BEZPEČNOST

GDPR zvyšuje bezpečnostní nároky.

Doporučujeme konzultaci se specialisty na datovou bezpečnost.

PRÁVO BÝT ZAPOMENUT

GDPR zavádí občanům nová práva.

Jedním z nejčastěji zmiňovaných je právo na výmaz osobních údajů.

VYŠŠÍ POKUTY

GDPR zavádí obrovské pokuty.

Pokuty bude i nadále udělovat Úřad pro ochranu osobních údajů.

GDPR VEJDE V ÚČINNOST 25. KVĚTNA 2018

NEJVYŠŠÍ ČAS ZAHÁJIT PŘÍPRAVY

ZBÝVÁ JIŽ JEN

KDO BUDE MUSET MÍT POVĚŘENCE?

ÚŘADY A ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI

NEMOCNICE A SOUKROMÉ KLINIKY

DODAVATELÉ ENERGIÍ

OBCE A MĚSTA

POJIŠŤOVNY A BANKY

KE STAŽENÍ

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

(česká závazná verze)

General Data Protection Regulation (GDPR)

(anglická závazná verze)

Vodítka k funkci pověřence pro ochranu osobních údajů

(metodický manuál)

Vodítka k právu na přenositelnost údajů

(metodický manuál)

BEZPLATNÝ SEMINÁŘ PRO OBCE

Obcím a menším městům nabízíme zdarma hodinový seminář zaměřený na problematiku GDPR. Školení je určeno zejména pro starosty či zaměstnance obecního úřadu. Dozvíte se na něm, jaké novinky přináší GDPR a jak se na ně včas připravit. Seminář je možné nezávazně objednat telefonicky, e-mailem nebo přes následující kontaktní formulář.

Probíhá odeslání...

Zprávu se nepodařilo odeslat. Zkontrolujte připojení.

Poptávka odeslána.

JAK SE PŘIPRAVIT?

Následujících sedm kroků vede ke zvládnutí požadavků, které ukládá evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pokud všemi úspěšně projdete, nemusíte se obávat vysokých pokut, které GDPR zavádí.

 

Vše také můžete přenechat profesionálům, naší advokátní kanceláři a externím IT firmám.

Kontakt

Palác Padowetz

Bašty 413/2

602 00  BRNO

 

+420 606 789 717

 

advokat@kklegal.cz

Spravedlnost bez síly je bezmocná.

 

Síla bez spravedlnosti tyranská.

 

My dáváme spravedlnost i sílu.

WWW.WEBTRIK.CZ © 2016 Všechna práva vyhrazena.