Neslibuji nemožné. Snažím se vždy najít levné, rychlé a spravedlivé řešení sporu. Mí klienti se za mnou rádi vracejí.

JUDr. IVA

KUCKIROVÁ

advokátka

+420 606 789 717

advokat@kklegal.cz

ZKUŠENOSTI
VZDĚLÁNÍ
ZAMĚŘENÍ

2012 - 2013  |  United Service, s.r.o.

PERSONÁLNÍ ŘEDITELKA

Díky manažerské pozici získala zkušenosti z personalistiky, dotací a pracovního práva.

2007 - 2012  |  Masarykova univerzita

PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA

Studium zakončila prací na téma Zdanění fotovoltaické energie.

90%

75%

83%

Trestní právo

Pracovní právo

Rodinné právo

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

2014  |  Masarykova univerzita

Řízení bylo zakončeno udělením titulu JUDr. prací na téma Pracovní úraz.

2013 - 2021  |  AK Kalendová

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA

Ve své advokátní praxi se věnuje zejména trestnímu, pracovnímu a rodinnému právu.

61%

69%

80%

Procesní právo

Obchodní právo

Občanské právo

VÝUKA
PUBLIKACE

2014  |  Brněnské výstaviště

BLOK PŘEDNÁŠEK O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE

Přednášky se zaměřením na spotřebitelský úvěr, reklamace a oddlužení.

2016 |  Weyrovy dny právní teorie

ETIKA V ADVOKACII

Příspěvek na konferenci na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

2005 - 2007  |  portál NZVZ.cz

LEKTORKA PRÁVA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit.

In imperdiet lobortis sem, quis gravida lacus.

NAPIŠTE MI

Probíhá odeslání...

Zprávu se nepodařilo odeslat. Zkontrolujte připojení.

Poptávka odeslána.

Spravedlnost bez síly je bezmocná.

 

Síla bez spravedlnosti tyranská.

 

My dáváme spravedlnost i sílu.

Kontakt

Vít Křížka © 2016-2021 Všechna práva vyhrazena.

Palác Padowetz

Bašty 413/2

602 00  BRNO

 

+420 606 789 717

 

advokat@kklegal.cz