OSOBNÍ BANKROT

Institut oddlužení, lidově osobní bankrot, má dlužníkovi pomoci nastartovat nový život bez dluhů. Předpokládá se aktivní zapojení dlužníka, který se bude po dobu pěti let snažit uhradit co nejvíce svých závazků, nejméně 30 % všech svých dluhů.  Oddlužení je určeno zejména těm, kteří se do svých dluhů nedostali podnikatelskou činností, ale kvůli spotřebitelským úvěrům a špatnému hospodaření. Oddlužení podnikatelů však není vyloučeno.

Podle ustanovení § 390a insolvenčního zákona musí být návrh na povolení oddlužení sepsán a za dlužníka podán jen advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo akreditovanou osobou. Dlužník si návrh nemůže podat sám.

DŮLEŽITÉ

!

Advokátní kancelář Křížka Kuckirová Legal pro vás sepíše a podá návrh na povolení oddlužení za odměnu 4.000 Kč, pokud splníte podmínky uvedené na této stránce.

SPLŇUJI PODMÍNKY PRO ODDLUŽENÍ?

Nejprve si položte těchto pět otázek:

 o o o o o

Dlužím více osobám, firmám nebo bankám.

Dluhy již nezvládám splácet.

Dluhy nevznikly mou podnikatelskou činností.

V současné době jsem zaměstnán, případně mám jiný zdroj příjmů.

Chci dostat druhou šanci a nehodlám si již dále půjčovat.

Pokud jste odpověděli na většinu otázek kladně, pravděpodobně je oddlužení určeno právě pro vás. V případě, že máte pochybnosti o tom, zda podmínky pro oddlužení skutečně splňujete, zavolejte na telefonní číslo +420 606 789 717, kde vám právník advokátní kanceláře zodpoví vaše dotazy.

Podle ustanovení § 412 insolvenčího zákona je dlužník povinen po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat. Dlužník nesmí zatajovat žádný ze svých příjmů a hodnoty získané dědictvím nebo darem musí vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení. Dlužník také nesmí přijímat nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

DŮLEŽITÉ

!

ODDLUŽENÍ KROK ZA KROKEM

         Splňujete podmínky pro oddlužení? Jste připraveni začít splácet své dluhy?

Vaše odhodlání řešit svou těžkou sociální situaci je prvním a nejdůležitějším krokem. Jde o rozhodnutí, které ovlivní váš život na následujících pět let. O podmínkách pro oddlužení čtěte výše.

         Připravte si potřebné dokumenty.

V seznamu příloh najdete seznam všech dokumentů, které budete potřebovat již na první schůzce u nás v kanceláři. Bez nich není možné návrh sepsat a podat na insolvenční soud. Všechny je sežeňte.

         Spočítejte celkovou výši vašich dluhů.

Spočítejte alespoň orientačně celkovou výši vašich dluhů. Pokud nemáte o vašich dluzích přehled, bude nejprve nutné výši vašich dluhů zjistit, Přečtete si, jak výši dluhů zjistit.

         Vyplňte následující formulář.

Vytiskněte si dotazník pro oddlužení a přineste jej vyplněný na první schůzku. Pokud vám něco nebude jasné, můžeme to spolu následně zkonzultovat.

         Domluvte si schůzku.

Pokud jste důkladně prošli všechny předchozí kroky, domluvte si s námi schůzku. Můžete se objednat na telefonu +420 608 789 717, na e-mailu advokat@kklegal.cz anebo pomocí webového formuláře.

Seznam závazků je povinnou přílohou k návrhu na povolení oddlužení. Také je potřeba zjistit aktuální výši dluhu, aby bylo možno spočítat, zda jeste schopni splatit alespoň 30 % všech svých závazků. Výši všech svých dluhů tedy musíte zjistit.

 

Napište dopisy všem věřitelům a exekutorům, aby vám zaslali smlouvy, na základě kterých dluhy vznikly, a sdělili vám aktuální výši všech dluhů. Dále si na České poště vyžádejte výpis z centrální evidence exekucí. Obraťte se také na váš místně příslušný okresní soud (v Brně jde o Městský soud v Brně na ulici Polní vedle Úřadu práce), kde si vyžádejte všechny spisy, které jsou vedeny na vaše jméno a veškeré smlouvy, platební rozkazy a rozsudky ofoťte nebo pořiďte jejich kopie.

 

Všechny tyto dokumenty si přineste již na první schůzku v advokátní kanceláři.

Ve složitějších případech vám můžeme se zjištěním vašich závazků pomoci.

NEZMÁM SVÉ DLUHY. CO MÁM DĚLAT?

?

CHCETE SJEDNAT SCHŮZKU?

Po novele insolvenčního zákona musí být dlužník ze zákona zastoupen advokátem, exekutorem, notářem, insolvenčním správcem nebo tzv. akreditovanou osobou.  Návrh si nemůže osoba, která nemá právnické vzdělání, podat sama.

 

Advokát je oprávněn přijmout od dlužníka úplatu, a to v maximální výši 4.000 Kč. Cena zahrnuje sepsání i podání návrhu na povolení oddlužení a případné odstranění vad návrhu na výzvu soudu.

 

Po prohlášení úpadku vám bude přidělen insolvenční správce, se kterým budete konzultovat další postup. Práce advokáta tím končí.

Probíhá odeslání...

Zprávu se nepodařilo odeslat. Zkontrolujte připojení.

Objednávka schůzky odeslána.

KE STAŽENÍ

Dotazník naší advokátní kanceláře

(náš dotazník, který je nutné vyplnit před první schůzkou)

Formulář návrhu na povolení oddlužení

(oficiální formulář Ministerstva spravedlnosti; který vyplníme za vás)

Seznam příloh

(seznam příloh, které budete potřebovat na první schůzce)

Seznam závazků a majetku

(vzory advokátní kanceláře, které budete potřebovat na první schůzce)

Kontakt

Palác Padowetz

Bašty 413/2

602 00  BRNO

 

+420 606 789 717

 

advokat@kklegal.cz

Spravedlnost bez síly je bezmocná.

 

Síla bez spravedlnosti tyranská.

 

My dáváme spravedlnost i sílu.

WWW.WEBTRIK.CZ © 2016 Všechna práva vyhrazena.