VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V oblasti veřejných zakázek nabízíme administraci zadávacích a výběrových řízení včetně přípravy veškeré smluvní dokumentace, právní audity realizovaných zadávacích řízení, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem i školicí a metodickou činnost v oblasti veřejných zakázek. Bohaté zkušenosti máme i se zakázkami financovanými z evropských fondů.

Služby advokátní kanceláře

Postup a odměna advokátní kanceláře

Kompletní administrace veřejné zakázky

zakázky malého rozsahu

podlimitní zadávací řízení

nadlimitní zadávací řízení

 

Poradenství k zakázkám

individuální konzultace

řešení konkrétního problému

vhodně stanovené zadávací podmínky

 

Služby pro dodavatele

sestavení nabídky dodavatele

obrana proti nezákonnému postupu zadavatele

Zastupování klienta

zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

zastoupení před správními soudy

 

Školení na míru

veřejné zakázky pr obce

individuální školení na míru

 

Elektronizace ve veřejných zakázkách

elektronická administrace zadávacího řízení

elektrický příjem nabídek

Konzultace

Doporučujeme vám nejprve využít naši hodinovou konzultaci za 1.000 Kč, kde probereme základní aspekty vašeho případu, zvolíme další postup, který vám rovnou předem naceníme. Zavolejte co nejdříve na +420 606 789 717.

Administrace veřejné zakázky

Při kompletní administraci veřejné zakázky naše služby zahrnují:

zpracování návrhu zadávací dokumentace včetně všech příloh a obchodních podmínek,

›  případná kooperace s poskytovatelem dotace za účelem posouzení a schválení zadávacích podmínek,

vyhlášení výběrového/zadávacího řízení, administrace lhůty pro podávání nabídek

zpracování podkladů pro hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek,

zpracování rozhodnutí o výsledcích jednání komisí a výběru zadavatele,

spolupráci při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem.

 

Součástí našich služeb jsou rovněž veškeré další zákonné náležitosti zadávacího/výběrového řízení, zejména pak odesílání formulářů do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU, uveřejňování na profilu zadavatele, zpracování a zveřejnění písemné zprávy zadavatele apod.

 

Odměna u administrace veřejných zakázek se může významně lišit v závislosti na obtížnosti předmětu zakázky a zvoleného postupu. Kontaktujte nás a rádi Vám poskytneme nacenění administrace konkrétní zakázky.

Kontakt

Palác Padowetz

Bašty 413/2

602 00  BRNO

 

+420 606 789 717

 

advokat@kklegal.cz

Spravedlnost bez síly je bezmocná.

 

Síla bez spravedlnosti tyranská.

 

My dáváme spravedlnost i sílu.

WWW.WEBTRIK.CZ © 2016 Všechna práva vyhrazena.