Za každým soudním sporem je příběh. Je mým úkolem jej převyprávět soudci složitým právním jazykem. Umím to dobře.

Mgr. VÍT KŘÍŽKA

advokát

+420 776 112 624

advokat@kklegal.cz

ZKUŠENOSTI
VZDĚLÁNÍ
ZAMĚŘENÍ

2012 - 2014  |  Krajský soud v Brně

ASISTENT SOUDCE

Asistent soudce na správním úseku Krajského soudu v Brně.

2007 - 2012  |  Masarykova univerzita

PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA

Studium zakončil prací na téma Odpovědnost státu za škodu způsobenou legislativní činností.

90%

75%

83%

Správní právo

Ústavní právo

Stavební právo

TEORIE PRÁVA

2013  |  Masarykova univerzita

V součásné době má přerušeno doktorské studium právní teorie.

2016 - 2021  |  AK Křížka Kuckirová

ADVOKÁT

V advokátní kanceláři vykonává generální praxi.

61%

69%

80%

Dopravní právo

Školské právo

Ochrana osobnosti

OCENĚNÍ
PUBLIKACE

2015  |  Česká advokátní komora

PRÁVNÍK ROKU 2014

Právník roku v kategorii Talent roku (mladý právník do 33 let).

2011 |  studentská práce

DISENTY SOUDCŮ

Práce byla oceněna advokátní kanceláří Mališ Nevrkla Legal.

2015 |  Bulletin advokacie

JAK MYSLÍ SOUDCE?

Práce byla oceněna Českou advokátní komorou a portálem Eprávo.cz.

Moderní přístup předpokládá elektronické spisy, datové schránky či třeba nahrávání soudních jednání. V jedné věci bych ale zůstal věrný tradici - chci vás osobně poznat, mluvit s vámi.

NAPIŠTE MI

Probíhá odeslání...

Zprávu se nepodařilo odeslat. Zkontrolujte připojení.

Poptávka odeslána.

Spravedlnost bez síly je bezmocná.

 

Síla bez spravedlnosti tyranská.

 

My dáváme spravedlnost i sílu.

Kontakt

Vít Křížka © 2016-2021 Všechna práva vyhrazena.

Palác Padowetz

Bašty 413/2

602 00  BRNO

 

+420 606 789 717

 

advokat@kklegal.cz